2012-04-03 | Miasteczko ruchu drogowego na boisku szkolnym? Tak, z eSzkołą!

„Jadę, myślę - jestem bezpieczny” to projekt skierowany do dzieci i młodzieży. Jego pomysłodawcą i realizatorem jest grupa 12 uczniów pod opieką p. Magdaleny Grzelewskiej z Gimnazjum w Ptaszkowie.

Głównym celem projektu jest stworzenie miasteczka ruchu drogowego na boisku szkolnym Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie.

Ma ono służyć wielu kolejnym rocznikom w czasie nauki  bezpiecznej jazdy rowerem i odpowiedzialnego poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko ruchu drogowego powstanie we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców itp.

Projekt: „Jadę, myślę - jestem bezpieczny” poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego, wykonanie makiety ruchu drogowego, poznania fizycznych aspektów procesów hamowania, prędkości, rozwoju wiedzy przyrodniczej przyczyni się do utrwalenia bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, kształtowania nawyku prawidłowego poruszania się na drodze.

Projekt realizowany jest przez: