2012-03-15 | Zaproszenie na konferencję inaugurującą Projekt

Konferencja dydaktyczna:
"Szkolna edukacja przyrodnicza i matematyczna na zajęciach pozalekcyjnych  w środowisku cyfrowym"
inaugurująca Projekt:


odbędzie się 20 marca 2012 roku na

Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
w sali Audytorium Maximum


Wyświetl większą mapę
Wydział Fizyki UAM
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
GPS: 52°27'56.375''N, 16°55'47.928''E

 

Program konferencji

 

10:00 10:05 Powitanie uczestników
10:05 10:15 Wystąpienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego – otwarcie konferencji
10:15 10:30 Występienie Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
10:30 11:00 Prezentacja założeń projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska", wystąpienie przedstawicieli Partnerów
11:00 11:30 Przerwa organizacyjna
11:30 12:00 Ciekawe eksperymenty fizyczne
12:00 12:30 Prof. Wojciech Nawrocik – Nauki przyrodnicze dla edukacji humanistycznej
    Wykład przekonuje, że  zgłębianie nauk przyrodniczych prowadzi nie tylko do bogatszej wiedzy o świecie oraz pełniejszego rozumienia świata fizycznego, w którym żyjemy ale także rozwija nasze zdolności poznawcze, w tym przede wszystkim myślenie krytyczne oraz rozumowanie.
12:30 13:00 dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska – Zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi
    Myślą przewodnią wykładu jest twierdzenie, że uczniowie są potencjalnie zainteresowani naukami ścisłymi, ale ważnym czynnikiem stymulującym to zainteresowanie jest sposób nauczania. Obecnie często w szkolnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych odchodzi się od eksperymentów, ale to przede wszystkim uczenie się przez działania może podwyższyć zainteresowania naukami ścisłymi.
13:00 13:30 Aleksandra Pezda - Technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście funkcji i pracy szkoły
    Kończy się w szkole epoka przekazywania wiedzy, epoka nauczyciela jako jedynego źródła informacji dla ucznia. Technologie informacyjne i komunikacyjne tworzą niebywale bogate środowisko dla aktywnego i samodzielnego uczenia się – szkoła musi w swej pracy dostrzegać tę nową sytuację i technologie.
13:30 14:00 dr Maciej Błaszak – Mózg jako podmiot i przedmiot uczenia się
    Mózg oczywiście decyduje o naszych zdolnościach poznawczych, o naszej sprawności intelektualnej i psychomotorycznej, ale także  pod wpływem naszej aktywności mózg ciągle się modyfikuje, udoskonala swoje funkcje, zmieniając się także fizycznie. Dzieje się tak głównie dzięki neurogenezie, zachodzącej niemal przez całe życie człowieka.
14:00   Zakończenie konferencji. Obiad.

 

 

Projekt realizowany jest przez: