2013-03-27 | Od zabawy i humoru do tradycji i folkloru

Od zabawy i humoru do tradycji i folkloru... to projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie. Opiekunem zespołu jest p. Ilona Twardowska.

"Ponieważ trzymamy się tradycji - utrzymujemy równowagę przez długie, długie lata (...) mamy tradycję na wszystko: jak jeść, jak spać, jak nosić ubranie. Skąd się bierze ta tradycja? - zapytacie. Odpowiem wam - nie mam pojęcia... Tradycja i koniec! Ale dzięki tej tradycji każdy wie, kim jest (...) a bez tradycji nasze życie byłoby tak niestałe jak... skrzypek na dachu :)"

Pomysł tematu projektu zrodził się na jednej z lekcji muzyki. Omawiając musicale, oglądaliśmy fragmenty filmów muzycznych, m.in. "Skrzypek na dachu", słuchając piosenek i analizując ich teksty. Jedną z nich była piosenka pt. "Tradycja".

Pomyśleliśmy, ze przecież każdy kraj, każdy region, każda najmniejsza miejscowość, każda rodzina, każda szkoła ma przecież swoje tradycje, według których żyje. A związane są one z mijającymi czterema porami roku. Postanowiliśmy więc zajrzeć w głąb naszego regionu, naszych rodzin, naszej szkoły, przyjrzeć się tradycjom i zobaczyć jaki wpływ mają one na nas samych, jaki wpływ na kultywowanie tych tradycji mają mijające 4 pory roku. Chcemy również /głównie/ sprawdzić, jaki wpływ wywierają one na życie uczniów naszego gimnazjum, na ich uczestnictwo /udział/w kultywowaniu owych tradycji.

Co zrobiliśmy do tej pory?

 • Ułożyliśmy pytania do ankiety o folklorze,
 • przeprowadziliśmy sondę uliczną, pytając „Co to jest tradycja?”,
 • pojechaliśmy do skansenu „Narodowego Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego” w Szreniawie, 
  w poszukiwaniu korzeni naszych tradycji,
 • wzięliśmy udział w koncertach i konkursie kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych,
 • zorganizowaliśmy konkurs na najciekawsze i najzabawniejsze klasowe przebranie mikołajkowe,
 • zwiedziliśmy wystawę naszego znanego regionalnego ludowego twórcy - rzeźbiarza, pana Stanisława Kurzawy.

Co dalej?

 • przeprowadzimy wywiad z panią dyrektor naszego Gimnazjum na temat szkolnych tradycji,
 • z grupą przedszkolaków będziemy uczestniczyć w obrzędach wielkanocnych i powitania wiosny,
 • poznamy pracę piekarzy i technikę wypiekania chleba. To przecież tradycja, którą należy przekazywać następnym pokoleniom w sposób dla nich przystępny i atrakcyjny. Dotyczy to również tradycji chleba,
 • przeprowadzimy konkurs wśród uczniów naszej szkoły na najpiękniejsze ozdoby wielkanocne: pisanki i palmy,
 • będziemy uczestniczyć w próbach zespołów folklorystycznych i kapeli ludowej, członkami których są uczniowie naszego gimnazjum,
 • poznamy utwory, pieśni i piosenki o czterech porach roku i spróbujemy zaśpiewać jedną z nich,
 • nauczymy się kilku ludowych przyśpiewek .

"Folklor w starej, malowanej skrzyni jest ukryty… i tam tego skarbu szukać należy…"

Folklor, to ciekawe obrzędy, zwyczaje, słodka muzyka i przepiękne ludowe stroje. Nawet mowa, gwara ludowa - która brzmi blisko sercu.

Zapraszamy do wędrówki po świecie, w którym spotykają się historia i mitologia, autentyzm i zamyślenie, żart i powaga, pieśń i taniec… Jednym słowem – TRADYCJA :)

Materiały przesłała p. Ilona Twardowska.

Projekt realizowany jest przez: