2013-03-21 | Ocalić od zapomnienia i zniszczenia

"Opracowanie źródeł historycznych pisanych i niepisanych", aby ocalić je od zapomnienia i zniszczenia. Taki cel, a co za tym idzie projekt, wybrali uczniowie z Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie.

Początkowe zajęcia opierały się na dyskusji o projekcie, omawianiu planu działania i celów. Młodzież podzieliła się na kilkuosobowe grupy, które zajmą się konkretnymi zadaniami:

 • Cmentarz ewangelicki w Jabłonnie.
 • Krzyże, kapliczki i miejsca pamięci narodowej w gminie Rydzyna.
 • Dzieje ich Gimnazjum.
 • Opracowanie powieści historycznej pt. „Co starościc zdobył na wojnie”.
 • Opracowanie relacji z podróży na Kongres Eucharystyczny do USA w 1927 r. – opisy przyrodnicze i geograficzne.

Dotychczas gimnazjaliści zebrali część materiałów dotyczących dziejów Jabłonnej, cmentarza ewangelickiego, zrobili pierwsze  fotografie i przeprowadzili wywiady. 

Zebrali informacje o Rydzynie i rozmieszczeniu miejsc pamięci narodowej w gminie, kapliczek przydrożnych, zrobili cykl fotografii, przeprowadzili wywiady z mieszkańcami Rydzyny pamiętającymi czasy II wojny światowej.

Przygotowali kserokopie oryginałów fragmentów powieści „Co starościc zdobył na wojnie” z przewodników katolickich z okresu międzywojennego oraz kserokopie z relacji z podróży do USA. Zebrali podstawowe informacje o historii swojego Gimnazjum.

W dniu 22.02.2013 r. uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Cele historyczne wycieczki?

 • Poznanie dziejów polskiego rolnictwa.
 • Zapoznanie się z ewolucją narzędzi i maszyn rolniczych na przestrzeni wieków.
 • Zapoznanie się z historią bartnictwa na ziemiach polskich.
 • Przyjrzenie się rozwojowi opieki weterynaryjnej.
 • Poznanie dziejów młynarstwa.
 • Prześledzenie rozwoju transportu wiejskiego od średniowiecza do czasów współczesnych.

Materiały przesłał p. Edward Pisarczyk.

Projekt realizowany jest przez: