2012-04-10 | Ogródek GENIUŚ'a

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wlkp. realizuje temat: PL-GENIUŚ czyli PROJEKT LICEALISTÓW GRODZISKICH, EKOLOGIA, NAUKA I USUWANIE ŚMIECI. Projekt realizowany jest w grupie 12-osobowej pod opieką Grażyny Gulik.

Boisko szkolne ze stołami do ping-ponga, ławeczkami, stołami piknikowymi? Taki będzie Ogródek GENIUŚ’a! :) Wszystkie elementy zostaną wykonane z płyty wyprodukowanej (przy ich udziale) z odpadów tworzyw sztucznych. Będzie to obiekt na pokolenia, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, wytrzymały i łatwy w montażu! :) Chcielibyście taki ogródek w swojej szkole? :)

"Realizując nasz projekt chcemy pokazać, że selektywna zbiórka odpadów może przyczynić się do rozwiązania problemu związanego ze śmieciami" - pisze Grażyna Gulik. "Ponadto chcemy uświadomić wszystkim, że segregacja śmieci, w celu odzyskania surowców wtórnych, minimalizuje ich szkodliwy wpływ na środowisko, a produkty powstałe z przetwórstwa odpadów mogą po raz kolejny nam wszystkim służyć. Chcemy w ten sposób chronić nasz świat dla przyszłych pokoleń."

Jak poznać sposoby i metody zagospodarowania odpadów w powiecie grodziskim? Wycieczki, wycieczki i jeszcze raz wycieczki! :) Te mają zaplanowane do następujących zakładów recyklingu i przetwórstwa tworzyw sztucznych: EKO-SORT i DĄBEX w Grodzisku Wielkopolskim, Elektrorecykling w Nowym Tomyślu, EMABO w Sepnie k. Kamieńca oraz wycieczkę na wysypisko śmieci REMONDIS Kościan.

W projekt zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale również ich rodzice! :) Chcą ich wspomóc "technicznie" w realizacji zadania. Udostępnili im, na okres pracy nad projektem, laboratorium do badań tworzyw sztucznych oraz pomogą młodzieży w wytworzeniu płyt z odpadów.

Za nimi także spotkania z ekspertami :) Dowiedzieli się bardzo dużo na temat rodzajów i właściwości chemicznych tworzyw sztucznych oraz ich zastosowaniu, a także o konieczności selektywnej zbiórki surowców wtórnych w celu wykorzystania ich przy wytworzeniu naszej płyty.

Na zdjęciu spotkanie z właścicielem firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych polegające na proszkowaniu tworzywz PCW, PP, PS, SBS, PE.

Członkowie grupy podczas pracy przy rozbiórce szkolnego sprzętu komputerowego dokonali selekcji części składowych na odpowiednie grupy: tworzywa sztuczne, elementy metalowe i układy scalone. Elementy te zostały przekazane do recyklingu firmie Elektrorecykling w Nowym Tomyślu.

Jest to dla nich najlepsza lekcja na poznanie budowy poszczególnych elementów zestawu komputerowego. Nauka poprzez zabawę. Jak widać na zdjęciach uczniowie czerpią radość z tego co robią.

"W kwietniu z okazji Dnia Ziemi w celu podniesienia poziomu świadomości o potrzebie segregacji śmieci, odwiedzimy przedszkola i szkoły z naszego powiatu, gdzie poprzez gry i zabawy nauczymy dzieci i młodzież podstaw ekologii. Ponadto na spotkaniach z rodzicami wystąpimy z krótką prelekcją na temat szkodliwości palenia śmieci, który jest poważnym problemem naszego regionu" - mówi opiekunka grupy.

Zorganizują także na terenie gminy Grodzisk i Granowo zbiórkę odpadów z tworzyw sztucznych, niezbędnych do wytworzenia  płyty, potrzebnej do ekologicznych mebli w ogródku GENIUŚ’a.

Tyle na początek, pomysły jeszcze się rodzą! Z niecierpliwością czekamy na efekt końcowy! :)

Dziękujemy pani Grażynie Gulik za nadesłaną relację.

Projekt realizowany jest przez: