Wykład 07

Termin:   14.02.2013

Godzina:   13:00

Prowadzący:   dr Stefania Elbanowska-Ciemuchowska
(Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim)

Temat wykładu:   Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga,
czyli o możliwościach poznawczych
aparatury pomiarowej

Opis:   Szczegóły wkrótce.

Projekt realizowany jest przez: