Wykład 05

Termin:   31.01.2013

Godzina:   14:00

Prowadzący:   prof. dr hab. Jan Barciszewski
Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej

Temat wykładu:   Czy jesteśmy podobni do swoich rodziców?

Opis:   Jesteśmy podobni do swoich rodziców - to nie budzi wątpliwości.
Jednak dlaczego tak jest?
Życie dało życie, ale jak?
Czy każdy z nas ma tyle samo genów?

O czym będzie mowa? O podobieństwie – zarówno w kontekście genów, jak i ich roli.

 

Projekt realizowany jest przez: