Wykład 12

Termin:   16.04.2013

Godzina:   12:00

Prowadzący:   dr Tomasz Karolak
(UAM, Wydział Matematyki i Informatyki)

Temat wykładu:   Więźniowie i uciekinierzy,
czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota

Opis:   Wykład będzie o fraktalach, liczbach zespolonych i o tytułowym zbiorze Mandelbrota.

 

Kilka słów o wykładowcy

dr Tomasz Karolak (UAM, Wydział Matematyki i Informatyki)

Starszy wykładowca w Zakładzie Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. Marii Korcz ("Rola historii matematyki w jej nauczaniu"). Od 15 lat Nauczyciel dyplomowany w Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum nr 1 w Poznaniu.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami komunikacji uczeń - nauczyciel na lekcjach matematyki, a także wykorzystaniem technologii informacyjnej w nauczaniu. Jest autorem kilku repetytoriów i zbiorów zadań oraz recenzentem MEN do spraw podręczników szkolnych.

 x

 

Projekt realizowany jest przez: