Wykład 10

Termin:   21.03.2013

Godzina:   13:00

Prowadzący:   dr Błażej Gierczyk, dr Maciej Zalas
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii

Temat wykładu:   O świetle bez ściemniania

Opis:   Światło fascynowało ludzi od zarania dziejów.
Często wzbudzało grozę, podziw lub zainteresowanie (często naukowe).
Nie inaczej jest dzisiaj. Tajemnice emisji światła zgłębiają fizycy, chemicy i biolodzy.
Światło jest także środkiem wyrazu artystycznego i towarzyszy nam w życiu codziennym.

Wykład będzie dot. wybranych aspektów luminescencji. Omówione zostaną najważniejsze jej typy,
w szczególności foto- i chemiluminescencja. Przedstawiane zjawiska zostaną zilustrowane 
szeregiem pokazów i eksperymentów chemicznych, w większości rzadko
lub w ogóle nie goszczących na salach wykładowych w Polsce i na świecie.

Jeśli chcesz wiedzieć co robią producenci proszków, aby pranie było „bielsze niż biel”,
czy uran i jego związki świecą w ciemności, jak odróżnić dobrej jakości tonik od „podróbki”,
jak zrobić „chemiczną latarkę” lub czy twaróg może posłużyć za źródło światła
– zapraszamy na wykład. 

 

Kilka słów o wykładowcach

dr Błażej Gierczyk - adiunkt w Zakładzie Chemii Supramolekularnej na Wydziale Chemii UAM. 

Główne zainteresowania naukowe to spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego oraz chemia kompleksów gość -gospodarz. Popularyzator nauki, od lat odpowiedzialny za organizowanie Konkursu Chemicznego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych. Autor wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych podczas Dni Nauki i Sztuki, Poznańskiej Nocy Naukowców oraz Wykładów Otwartych Wydziału Chemii UAM.


dr Maciej Zalas – adiunkt w Zakładzie Chemii Supramolekularnej Wydziału Chemii UAM.

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na badaniu zjawisk i urządzeń wykorzystujących energię słoneczną ze szczególnym ukierunkowaniem na procesy fotowoltaiczne i fotokatalityczne.

Od lat prowadzi również działania mające na celu popularyzację nauk ścisłych. Bierze czynny udział w prezentacjach ciekawych zagadnień i doświadczeń chemicznych. Jest autorem i współautorem szeregu wykładów, pokazów i warsztatów dla uczniów. Jego prezentacje zawsze połączone są z szeregiem ciekawych eksperymentów ilustrujących omawiane zagadnienia. Od ponad 10 lat jest również współorganizatorem i współautorem pytań Konkursu Chemicznego UAM.

Projekt realizowany jest przez: