Wykład 01

Termin:   23.11.2012

Godzina:   13:30

Prowadzący:   dr Maciej Błaszak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych

Temat wykładu:   Fitness dla mózgu

Opis:   Sposoby i możliwości kształtowania mózgu człowieka przez czynniki środowiskowe.
Poruszone zostaną następujące kwestie:
- forma informacji przyjaznej dla mózgu,
- rola diety i ćwiczeń fizycznych,
- sposoby odstresowania się,
- formy skutecznego uczenia się.

 

Projekt realizowany jest przez: