2014-05-05 | Seminarium "Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnym nauczaniu"

Seminarium Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnym nauczaniu to kolejne przedsięwzięcie organizowane w ramach projektu eSzkoła - Moja Wielkopolska. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazje poznać pozytywny wpływ projektów systemowych „eSzkoła - Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” na rzeczywistość edukacyjną wielkopolskich szkół oraz zdobyć wiedzę na temat możliwości pozyskania środków unijnych na rzecz rozwoju oświaty w perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020. Ponadto, podczas seminarium szczegółowo zostaną omówione zagadnienia wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie kształcenia oraz korzyści z tego wynikających.

Prelekcje wygłoszą przedstawiciele Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz eksperci w dziedzinie edukacji i zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kształceniu. W ramach seminarium planowana jest także dyskusja panelowa, prezentacje nowoczesnych technologii oraz możliwość konsultacji z nauczycielami, których szkoły zostały objęte wsparciem w ramach projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”.

Seminarium odbędzie się 19 i 20 maja 2014 r. w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym.

19.05.2014
Od Czas Do Temat Prowadzący
8:30 01:30 10:00 Zakwaterowanie/rejestracja/sprawy organizacyjne
10:00 00:15 10:15 Otwarcie seminarium T. Bugajski (członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego)
10:15 00:40 10:55 Jak fundusze unijne zmieniają rzeczywistość wielkopolskich szkół - projekty: "eSzkoła - Moja Wielkopolska" oraz "eSzkoła Wielkopolska - Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" inspiracją dla przyszłych projektodawców w perspektywie finansowej 2014-2020 J. Ganowicz (Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Województwa Wielkopolskiego)
10:55 00:30 11:25 Przerwa kawowa
11:25 01:00 12:25 Szkoła na planie trójkąta - cyfryzacja pracy uczniów i nauczycieli, TIK w nauczaniu prof. UAM dr hab. S. Dylak,
dr G. Barabasz
12:25 00:45 13:10 Kształcenie w dobie tabletów prof. dr hab. inż. W. Cellary
13:10 01:00 14:10 Lunch - sala bankietowa
14:10 00:45 14:55 Wyzwania szerokopasmowej infrastruktury sieciowo-usługowej dla E-edukacji w Polsce (2014-2020) dr inż. K. Kurowski
14:55 00:45 15:40 Klaster edukacji cyfrowej na przykładzie projektu "eSzkoła - Moja Wielkopolska" R. Stefanowski
15:40 00:30 16:10 Przerwa kawowa
16:10 00:30 16:40 Projektowanie infrastruktury IT z uwzględnieniem kosztów jej utrzymania A. Musisz
16:40 00:45 17:25 Planowany zakres interwencji w obszarze edukacji w WRPO 2014+ I. Borkowska (Departament Polityki Regionalnej)
17:25 00:30 17:55 Przerwa kawowa
17:55 01:15 19:10 Nowoczesna szkoła - jak ją budować? (panel dyskusyjny) D. Stachecki, C. Szymańska-Ban,
J. Gałecka, A. Grzybowski, przedstawiciel ORE
19:10 01:05 20:15 Przerwa
20:15 02:30 22:45 Kolacja

 

20.05.2014
08:00 00:30 08:30 Śniadanie
Nowoczesna szkoła - przykłady zastosowań nowoczesnych technologii w edukacji /
Konsultacje z nauczycielami szkół uczestniczących w projekcie eSzkoła - Moja Wielkopolska
Od Czas Do Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 4 Sala 5 Sala 6
08:30 00:40 09:10 Infrastruktura sieciowo – dostępowa Office 365 i rozwiązania terminalowe w szkole Narzędzia Google w służbie edukacji Nowoczesne treści edukacyjne Technologie mobilne w szkole – iPad w edukacji Zintegrowany system edukacyjny i narzędzia zarządzania szkołą
09:15 00:40 09:55
10:00 00:40 10:40
10:40 00:30 11:10 Przerwa kawowa
11:10 00:40 11:50 Infrastruktura sieciowo – dostępowa Office 365 i rozwiązania terminalowe w szkole Narzędzia Google w służbie edukacji Nowoczesne treści edukacyjne Technologie mobilne w szkole – iPad w edukacji Zintegrowany system edukacyjny i narzędzia zarządzania szkołą
11:55 00:40 12:35
12:40 00:40 13:20
13:20 01:00 14:20 Lunch

 

Szczegółowy program sesji seminaryjno-warsztatowych
Tytuł sesji Opis Prowadzący
Infrastruktura sieciowo – dostępowa Podczas seminarium zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem i budową infrastruktury sieciowo – dostępowej dla szkół. Główna tematyka zajęć to: „Bezpieczna sieć w szkole, bezpieczna szkoła w sieci” - Na jakie aspekty prawne i funkcjonalności zwrócić uwagę wybierając sprzęt teleinformatyczny do szkoły, aby zapewnić im funkcjonalność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, aby łatwo zarządzać taką infrastrukturą i jednocześnie by mądrze wydać pieniądze. Konsorcjum FEN
Office 365 i rozwiązania terminalowe w szkole Podczas seminarium zostaną przedstawione korzyści związane z wdrożeniem w szkole profesjonalnych rozwiązań chmurowych na poziomi biznesowym, opartych o bezpłatny plan A2 Office 365 dla szkół. Profesjonalna poczta, kalendarze, przestrzeń dyskowa, usługi konferencyjne i aplikacje biurowe z najnowszego pakietu biurowego Microsoft.
Advisor omówi także i pokaże Pracownie terminalowe w szkole – koncepcja instalacji wydajnych, łatwo zarządzalnych i tanich w utrzymaniu pracowni szkolnych w postaci stanowisk terminalowych. Rozwiązanie, które zaspokoi potrzeby szkól w zakresie pracowni komputerowych, czytelni, świetlic szkolnych, ale również pozwoli zapewnić dostęp do Sieci w salach lekcyjnych (np. obsługa dziennika elektronicznego, prezentacje, usługi chmurowe itp.)
Advisor / Microsoft
Narzędzia Google w służbie edukacji Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowatorskie i innowacyjne rozwiązania edukacyjne oferowane przez Google. Będą to rozwiązania wspierające edukację od aplikacji dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej do rozwiązań społecznościowych i komunikacyjnych, które mają nieprawdopodobny potencjał edukacyjny. Pakiet narzędzi Google jest oczywiście dla szkół bezpłatny, dlatego warto go wdrożyć i korzystać z ich możliwości. Dzielenie się wiedzą, współdzielenie zasobów, tworzenie własnego edukacyjnego portfolio to tylko jedne z licznych zalet tego systemu.
Gammanet pokaże także własne rozwiązania i koncepcje oparte o narzędzia GoogleApps.
Gammanet
Nowoczesne treści edukacyjne Podczas seminarium zostaną zaprezentowane nowoczesne formy dostarczania najwyższej jakości treści edukacyjnych.
Multiedukacja przedstawi multimedialne ePodręczniki dostępne na urządzenia mobline i pokaże na przykładzie potencjał takich rozwiązań. Nowoczesne podręczniki to nie tylko tekst i kolorowe ilustracje, to także filmy i nagrania dźwiękowe, to interaktywne ćwiczenia i demonstracje, obiekty trójwymiarowe i wielobarwne galerie.
MegaMatma to najwyższej jakości treści z matematyki. To znakomita, nowoczesna forma ePodręcznika, który pełni raczej funkcję zasobów dydaktycznych. Najwyższej klasy, rzetelne, przygotowane przez profesjonalistów treści edukacyjne podane w bardzo atrakcyjnej formie. Niepodważalnym walorem MegaMatmy to znakomita wartość merytoryczna treści. Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że „Matematyka może być rzeczywiście Mega”, i że można ją polubić.
Z kolei Young Digital Planet zaprezentuje swoje pionierskie rozwiązanie „Bookshelf” udostępniające uczniom dostęp do wartościowych publikacji i treści z wielu przedmiotów nauczania. Rozwiązanie to umożliwia także nauczycielom przygotowanie atrakcyjnych materiałów dydaktycznych niejako skrojonych na miarę potrzeb i możliwości każdej klasy i każdego dziecka.
Multiedukacja / YDP / MegaMatma
Technologie mobilne w szkole – iPad w edukacji Podczas seminarium uczestnicy będą mogli zaobserwować wykorzystanie iPada w środowisku edukacyjnym. Zostaną zademonstrowane przykłady konkretnych zastosowań, które już z powodzeniem funkcjonują w europejskich ale również już w polskich szkołach. Uczestnicy wezmą udział w angażujących, dynamicznych zajęciach poznając w praktyce potencjał edukacyjny iPada. Omówione zostaną nowe metody pracy i formy organizacji zajęć. Indywidualizacja pracy, aplikacje i narzędzia wspomagające proces dydaktyczny, elementy rozszerzonej rzeczywistości i gamefikacji. Warsztaty zostaną poprowadzone przez certyfikowanych trenerów Apple Proffesional Development. Apple
Zintegrowany system edukacyjny i narzędzia zarządzania szkołą „Walka z szkolną biurokracją a efektywne zarządzanie jakością edukacji z Zintegrowanym Systemem Edukacyjnym Librus”. Podczas seminarium zostaną omówione sposoby zmiany procesów organizacyjnych w szkole oraz jakie oszczędności czasu z tego wynikają. Prowadzący powiedzą o kontroli obowiązku szkolnego i nauki z OSINEm. Pokazany zostanie system oparty na eDzienniku i księdze ucznia. Podane zostaną przykłady kilku udanych projektów oraz możliwości dzielenia systemów na dziedziny - zarządzania oświatą, dokumentację szkolną oraz dydaktykę. Podział na poszczególne dziedziny oznacza także, że nie zawsze trzeba kupować kompleksowy i drogi system zarządzania. Wystarczy wybrać najlepsze produkty z każdej dziedziny i zadbać o wymianę danych. Librus

 


Prelegenci

Prof. dr hab. Stanisław Dylak
 
Prof. dr hab. Stanisław Dylak
Wybitny pedagog i pedeutolog.
Kierownik Zakładu Pedeutologii na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Autor trzech monografii: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania oraz Projektowanie programów szkolnych dla szkół artystycznych. Redaktor i współredaktor siedmiu prac zbiorowych. Poza tym opublikował ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych.
Jego zainteresowania naukowe związane są mediami, kształceniem nauczycieli, kulturą wizualną, programami nauczania. Kierował zespołem, który opracował pierwszy w Polsce program kształcenia nauczycieli przyrody dla zreformowanej szkoły podstawowej, realizowany obecnie na UAM.
Prowadził kilka projektów międzynarodowych w ramach programów PHARE, trzy z nich dotyczyły edukacji przyrodniczej i kształcenia nauczycieli w tym zakresie, jeden projekt dotyczył programów szkolnych, jeden zastosowania technologii informacyjnych w kształceniu uniwersyteckich kadr administracyjnych.
Poza działalnością akademicką interesuje się tworzeniem materiałów dydaktycznych. Był inicjatorem oraz współtwórcą ponad dwudziestu filmów o szkołach w Europie, z czego większość dotyczyła szkół alternatywnych. Niektóre z tych filmów były prezentowane w programie I TVP.
Dwukrotnie uczył w amerykańskim uniwersytecie UNI – University of Northern Iowa, w Stanie Iowa, USA (studia nad mediami) oraz jako visitng scholar w Uniwersytecie w Lubbock, Texas, USA.
Jest członkiem Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego Ministra Edukacji Narodowej.
W trudach pracy i radościach codziennego życia towarzyszy mu żona Hanka. Ma dwóch synów 33 i 35 lat, a także wnuka Piotra i wnuczkę Anię. Poza żoną i całą rodziną, zakochany w koniach.
 
 
 
dr Grażyna Barabasz
 
dr Grażyna BarabaszPedagog, nauczyciel z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się nowe media i ich konteksty edukacyjne; techniki uczenia się w środowisku cyfrowym, kreatywne uczenie się oraz kompetencje współczesnego nauczyciela. Związana z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM, jest autorką kilku artykułów naukowych. Pracowała, w zespole kierowanym przez Profesora S. Dylaka, nad opracowaniem Strategii Kształcenia Wyprzedzającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary
 
Prof. dr hab. inż. Wojciech CellaryJest informatykiem, kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, specjalizującym się aktualnie w problematyce elektronicznego biznesu, elektronicznej gospodarki opartej na wiedzy, elektronicznej administracji i społeczeństwa informacyjnego. Pracował na dziewięciu uczelniach, trzech w kraju i sześciu za granicą. Jest autorem 11 książek i ponad 150 artykułów naukowych. Był konsultantem wielu ministerstw, komisji sejmowych i senackich oraz ekspertem Komisji Europejskiej. Był głównym organizatorem 37 naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych, a ponadto członkiem komitetów programowych ponad 250 konferencji. Kierował licznymi projektami naukowymi i przemysłowymi zakończonymi wdrożeniami na skalę międzynarodową. Był redaktorem naukowym Raportu o Rozwoju Społecznym: Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, opracowanego pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Jest członkiem licznych towarzystw i organizacji naukowych. W latach 2010-2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, a obecnie jest członkiem Rady Informatyzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji oraz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. W 2011 roku był przewodniczącym Komitetu Programowego 6. Europejskiej Ministerialnej Konferencji i Wystawy “Borderless eGovernment Services for Europeans”, która odbyła się w Poznaniu 17 – 18 listopada 2011 w ramach polskiej prezydencji.
 
 
 
 
dr inż. Krzysztof Kurowski 
 
dr inż. Krzysztof Kurowski
Jest doktorem inżynierem w dziedzinie informatyki. Tytuł ten otrzymał na Politechnice Poznańskiej. Od roku 2008 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Aplikacji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
Od wielu lat uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych w obszarze szeroko pojętych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) i wykorzystania ich w różnych dziedzinach wiedzy.
Zdobywał doświadczenie jako research visitor w wielu instytucjach naukowo-badawczych, m.in. University of Queensland, Australia, Argonne National Lab, USA, Louisiana State University, USA.
Jego zainteresowania badawcze związane są z modelowaniem zaawansowanych aplikacji, problematyką szeregowania i zarządzania zasobami.
W ostatnim czasie mocno związany z wykorzystywaniem TIK w edukacji, między innymi poprzez koordynowanie prac w projekcie e-podręczniki do kształcenia ogólnego z ramienia partnera technologicznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryszard Stefanowski
 
Ryszard StefanowskiPrezes Zarządu Fundacji eSzkoła.
Absolwent Politechniki Poznańskiej kierunku telekomunikacja. Od ponad 25 lat związany z Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej. Zajmuje się budową i wdrażaniem dużych projektów edukacyjnych dla dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem rynku oświatowego i tematyki związanej z technologią informacyjną. Był współautorem strategii E -Wielkopolska opracowanej przez zespół pod kierunkiem prof. Wojciecha Cellarego i zatwierdzonej jako oficjalny dokument regionalny przez Sejmik Wielkopolski. Zespół, którym kieruje wdrożył szereg nowoczesnych rozwiązań z zakresu metod kształcenia w dziedzinie technologii informacyjnej.
W latach 2001-2004 kierował zespołem, który w ramach programu „Intel Teach to the Future” wdrożył systemy klasy B2B i B2C wspomagające zarządzanie tym niewątpliwie największym pozarządowym programem Edukacji informatycznej dla nauczycieli w Polsce, w którym uczestniczyło ponad 68 000 osób. W latach 2004-2007 kierował dużymi projektami kształcenia w zakresie ICT w oświacie finansowanymi przez MEN. W roku 2006 zrealizował projekt szkoleń ICT dla 8700 nauczycieli a w roku 2007 trzy analogiczne projekty dla 18200 nauczycieli. W latach 2005-2007 kierował 8 projektami zrealizowanymi z funduszy EFS województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego pod wspólną nazwą Akademia Społeczeństwa Informacyjnego (ASI) dla 9200 pracujących, odchodzących z rolnictwa i bezrobotnych. Akademia Społeczeństwa Informacyjnego jest nowatorskim system kształcenia dla dorosłych łącząca cechy blended learningu i indywidualnego toku nauczania, została zauważona i wybrana jako jeden z modelowych projektów przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w 2006 roku. 
Jest inicjatorem programu e-szkoła Wielkopolska, programu, który ma szansę wprowadzić wiele zmian w wielkopolskiej oświacie. W ramach tego programu rozpoczęły się projekty rozwijające szkoły wzorcowe we wszystkich powiatach Wielkopolski.
 
 
 
Andrzej Musisz
 
Andrzej Musisz
Założyciel firmy ADVISOR działającej na rynku IT od 1994 roku, aktualnie pełniąc w niej funkcję prezesa zarządu.
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektowaniu infrastruktury IT dedykowanej edukacji. Brał udział jako kierownik projektu, projektant czy wykonawca w największych projektach realizowanych w ostatnich latach w edukacji w Polsce, takich jak: eSzkoła Wielkopolska, Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości, eSzkoła Moja Wielkopolska, czy aktualnie realizowany Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.
W przeszłości wykładowca akademicki oraz trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej. Pełnił funkcję administratora sieci na Wydziale Fizyki UAM. Projektował, wdrażał i administrował wieloserwerowymi środowiskami sieciowymi zarówno na rynku komercyjnym jak również w jednostkach samorządowych i edukacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
Dariusz Stachecki
 
Dariusz Stachecki
Nauczyciel dyplomowany. Absolwent UAM w Poznaniu. Wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Egzaminator ECDL i ECDL Advanced, instruktor Akademii Informatycznej Cisco, trener Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej, Apple Distinguished Educator (ADE) oraz Apple Professional Development Trainer (APD). Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Informatyką w szkole zajmuje się od 1991 roku. Jest animatorem i propagatorem idei wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w pracy szkoły. Był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, opiekunów Internetowych Centrów Informacji Multimedialnych, opiekunów pracowni komputerowych.
Inicjator wielu działań wdrażających technologię w edukacji, programów komputeryzacji szkół, tworzenia i rozbudowy szkolnych infrastruktur informatycznych. Sukcesy: tytuł Pathfinder School (2010) oraz Mentor School (2011 i 2012) dla Gimnazjum w Nowym Tomyślu jako lidera edukacji informacyjnej PIL (jedna z 30 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie).
Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczony w 2009 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2013 Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji - organu pomocniczego MEN.
 
 
 
 
Cecylia Szymańska-Ban
 
Cecylia Szymańska-Ban
Jest absolwentką socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2010 roku. Pełni funkcję Dyrektora ds. Edukacji, realizując politykę Microsoft w obszarze edukacji, zarówno na rynku szkolnictwa niższego, jak i wyższego.
Odpowiedzialna za relacje z rządem w tym zakresie, kształtowanie strategii firmy, budowanie komunikacji i wspólnych projektów z interesariuszami i partnerami na rynku edukacyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in w firmie Young Digital Planet, gdzie obejmowała podobne stanowisko prowadząc linie biznesową Edukacja.
Z rynkiem edukacyjnym związana od 15 lat.
 
 
 
 
 
Jolanta Gałecka 
 
Jolanta Gałecka
Jest Ekspertem Edukacji w Young Digital Planet, promotorką nowego podejścia do procesu uczenia się i nauczania.
Z wykształcenia radca prawny, edukacją zajęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w szkole Montessori oraz w immersyjnej Akademii Hiszpańskiej, a jako wolontariuszka w szkole Waldorfa i w wielu szkołach publicznych. Swoje doświadczenia wzbogaciła pracą w firmie Microsoft, gdzie zapoznała się z nowoczesnymi technologiami. 
Obecnie zajmuje się badaniami naukowymi, trendami w edukacji, rozwojem człowieka i psychologią. Jest ekspertem w kilku projektach unijnych, gdzie bierze udział w wytyczaniu nowych kierunków nowoczesnej edukacji. Często też odwiedza interesujące projekty edukacyjne na całym świecie. Ostatnio spędziła 6 tygodni w Brazylii.
 
 
 
 
 
 
Andrzej Grzybowski
 
Jest Dyrektorem ds. Rozwoju Sektora Edukacyjnego Intel Technology Poland, absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z edukacją związany od kilkunastu lat, jako nauczyciel, wykładowca, trener, administrator szkolnych sieci komputerowych oraz koordynator samorządowego projektu Jarocin Kreatywna Szkoł@. Prowadzi badania naukowe na temat wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na efektywność kształcenia.
 
 
 
 
 
 
 

Projekt realizowany jest przez: