2013-03-13 | Łowiectwo to nie tylko polowanie

Łowiectwo. To temat, który zainteresował uczniów z Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wielkopolskim. Nawiązali współpracę z kołem myśliwskim i poznają tajniki łowiectwa. Większość z nas myśliwych kojarzy tylko z polowaniem. Oni postanowili pokazać, że jest inaczej. Uczniowie i ich projekt "Łowiectwo to nie tylko polowanie".

red. Monika Błaszczak

 

Tematyka projektu dotyczy współpracy z kołem myśliwskim „Dzik” i ukazaniu czym tak naprawdę obecnie zajmują się myśliwi. Wszystko to prowadzi do naszej wspólnej działalności na rzecz otaczającej nas przyrody.

Stwierdziliśmy, że łowiectwo to bardzo szerokie pojęcie, które obejmuje historię, sztukę, przyrodę nie tylko polowania. Pragniemy ukazać każdą z tych dziedzin, zainteresować innych tematyką łowiectwa i jednocześnie wspólnie z przedstawicielami koła myśliwskiego zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Postanowiliśmy, że głównym celem naszego projektu będzie oznaczenie gatunków ptaków występujących na ternie parku miejskiego w Kożminie Wielkopolskim i wykonanie tablicy informacyjnej, która zostanie umieszczona przy wejściu do parku.

  

Co już się odbyło?

- Krótka pogadanka na temat ptaków, które zostają u nas na zimę. Poznaliśmy potrzeby i zwyczaje ptaków zimujących w Polsce. Postanowiliśmy dokarmiać je w okresie zimowym.

-W tym celu ogłosiliśmy zbiórkę karmy(zboża, słonecznika, siemienia lnianego, grochu oraz słoninki dla sikorek).

- Opracowaliśmy harmonogram dokarmiania i przez cały czas dokarmiamy ptaki. Ustaliliśmy również, że w trakcie opieki będziemy próbowali fotografować ptaki.

- Nawiązaliśmy współpracę z kołem myśliwskim "Dzik" witając w progach szkoły przedstawicieli koła B. Kasprzaka i W. Nowaka. Krótko omówiliśmy na czym będzie polegała nasza współpraca. Myśliwi przekazali szkole, na ręce naszej grupy projektowej, lornetki - które wykorzystamy do obserwacji ptaków.

- Na podstawie atlasu ptaków uczyliśmy się jak wyglądają ptaki Wielkopolski. Przede wszystkim te, które udało nam się zaobserwować. Poznaliśmy również ich biologię - kiedy się rozmnażają, co jedzą, które zostają u nas na zimę.

- Razem z myśliwymi braliśmy udział w dokarmianiu bażantów, kuropatw i innej zwierzyny np. saren, jeleni, danieli. Na własne oczy zobaczyliśmy co myśliwi robią dobrego dla zwierząt.

- Braliśmy udział we wspólnym ognisku, podczas którego przeprowadziliśmy wywiad z myśliwymi na temat łowiectwa, pracy i funkcjonowania koła.

- Wycieczka do Uzarzewa by wspólnie zwiedzić Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie. Sponsorami wycieczki była brać myśliwska z koła „Dzik”.

 

Co dalej?

- Budowa budek lęgowych dla ptaków.

- Systematyczne dokarmianie ptaków na terenie parku.

- Obserwacja ptaków.

- Oznaczanie gatunków ptaków.

- Zaplanowanie i opracowanie tablicy na podstawie zebranych danych.

- Wspólny wyjazd do Gołuchowa.

- Wykonanie tablicy informacyjnej o ptakach we współpracy z myśliwymi i umieszczenie jej przy wejściu do parku miejskiego.

Materiały przesłała p. Anna Tomczyk-Fraszewska.

Projekt realizowany jest przez: