2013-03-12 | Rękodzieła - arcydzieła

W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wieleniu realizowany jest projekt „Rękodzieła - arcydzieła. O twórczości lokalnych artystów”. Projekt ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat działalności artystycznej lokalnych twórców (szczególnie wśród młodzieży).

Dotychczasowa praca grupy polegała na wyborze tematu projektu, zapoznaniu się ze środowiskiem cyfrowym, w którym będą pracować uczniowie oraz zaplanowaniu własnych aktywności służących realizacji projektu.

 

Do tej pory młodzieży udało się zorganizować spotkania z kilkoma lokalnymi twórcami. Jako pierwsza odwiedziła ich pani Krystyna Konarska (lokalna malarka) oraz państwo Irena i Piotr Jagła (miejscowi witrażyści). Wizytom towarzyszyły wykłady, krótkie warsztaty oraz wystawy prac. Gimnazjaliści nie omieszkali również zadać swoim gościom wielu interesujących pytań.

W planach projektowych są kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi,
zajęcia warsztatowe oraz zorganizowanie wystawy twórczości rękodzielniczej lokalnych twórców w ich szkole. Co jeszcze?
Pomysłów z pewnością im nie zabraknie! :)

 

Materiały przesłała p. Wioletta Spychalska.

Projekt realizowany jest przez: