2013-03-07 | Słodkie życie

Gimnazjaliści z Zespołu Szkół im. St. Mikołajczyka w Miejskiej Górce prezentują projekt "Słodkie życie" :)

Celem projektu jest poznanie wpływu cukru na życie człowieka. Bliższe przedstawienie popularnego w Polsce i naszym regionie buraka cukrowego (roślina przemysłowa). Od momentu wysiewu nasion poprzez wzrost aż do przetwórstwa i szerokiego zastosowania w różnych dziedzinach życia.

 

Do tej pory zrealizowaliśmy:

  • Spotkania integracyjne (gry i zabawy zespołowe, mające na celu integrację młodzieży z różnych klas gimnazjalnych).
  • Wybór tematu - „burza mózgów”.
  • Google Apps (praca z narzędziami Gooogle Apps, internet, nauka autoprezentacji oraz praca w grupie).
  • Promocja naszego projektu (wykonania plakatów i ich rozwieszenie, stworzenie strony facebook-u: zobacz.
  • Wycieczka do Cukrowni Miejska Górka - o tym za chwilę :)
  • Wysiew buraków cukrowych (wysiew w donicach i obserwacja wzrostu).
  • Ankiety (stworzenie ankiet na temat cukru „znajomość, wiedza, zastosowanie itd…”.

 
 

Pragnąc poznać etapy produkcji cukru, grupa „Słodkie Życie” udała się do cukrowni w Miejskiej Górce. W cukrowni obowiązują ściśle określone przepisy dotyczące ubioru. Musieliśmy założyć kamizelki odblaskowe, aby wejść na plac cukrowni. Na początku zobaczyliśmy rozładunek oraz mycie buraków. Tam pobiera się próbki surowca, które trafiają do laboratorium, w którym mieliśmy przyjemność przebywać.

 

Kolejnym etapem jest krojenie buraka na cienkie pasemka zwane krajanką. Jest ona ważona i trafia do dyfuzora, gdzie wymywa się z niej cukier. Uzyskujemy sok surowy i krajankę, gdzie podaje się go filtracji. Trafia on później do wyparki. Zagęszczanie odbywa się poprzez odparowanie wody w poszczególnych działach. W dziale I zostaje doprowadzona para z kotłów po przejściu przez turbinę. Każdy następny dział jest zasilany oparem z wody odparowanej w dziale poprzednim.  Następnym procesem jest krystalizacja i wirowanie cukru. 

 

Aby udać się na miejsce kolejnych etapów produkcji cukru musieliśmy założyć fartuchy oraz czepki. Później zobaczyliśmy pomieszczenie, w którym kontroluje się wszystkie procesy. Gdy przeszliśmy do kolejnego pomieszczenia zrobiło się trochę gorąco. Tam przebiega proces gotowania i klarowania. W celu maksymalnego wykorzystania cukru prowadzi się trójstopniowy schemat gotowania cukru.

 

Ostatnim etapem jest suszenie. Suszenie cukru odbywa się w suszarce fluidalnej. Powietrze do suszarki jest wstępnie przygotowane. Przechodzi ono przez dwa rodzaje filtrów oraz jest podgrzewane. Cukier o temperaturze ok. 30º C trafia do pakowalni lub do silosu. Teraz każdy wie jak powstaje cukier.

 

Naszej grupie podobała się „eskapada”. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy. Reasumując: wspaniała wycieczka, oczywiście liczymy na więcej :)

PS. Więcej informacji na temat produkcji cukru znajdziecie na naszej stronie internetowej. Zapraszamy :)

W planach mamy jeszcze przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców miasta i wycieczkę do Cukierni na terenie naszej gminy.

  

Materiały przesłał p. Dominik Pośłednik.

Projekt realizowany jest przez: